Trụ lùn lan can kính 12mm chân mặt tay kép SLC 2010K

Trụ lửng 12 ly tay kính kép, (Mẫu mới)