Tru lan can kính làm ban công hoặc cầu thang

 Trụ lan can kính có thể làm lan can ban công hoặc lan can cầu thang.

Tru Lan Can Kính Làm Ban Công Hoặc Cầu Thang 6220dd9773ec8.jpeg

 Trụ được thiết kế tay xoay 90 độ giúp cho việc linh hoạt trong quá trình thi công, trụ có thể làm lan can cầu thang ăn liền với lan can giếng trời hoặc lan can ban công, Thế kế này giúp lan can được liền lạc, đồng nhất thành một dải. 

 Trụ được thiết kế tay xoay 90 độ giúp cho việc linh hoạt trong quá trình thi công, trụ có thể làm lan can cầu thang ăn liền với lan can giếng trời hoặc lan can ban công, Thế kế này giúp lan can được liền lạc, đồng nhất thành một dải. 

Bài viết liên quan

Trả lời