Tay mo J kính, sản xuất theo bản vẽ BMWindow

Tai mo J kính treo tay vin lan can kính.

Tay Mo J Kính, Sản Xuất Theo Bản Vẽ Bmwindow 6220de5c4e087.jpeg

Tai mo J treo tay vịn lan can với kính, kích thước lớn đảm bảo chắc chăn, an toàn  và độ thẩm mỹ cao, tương xứng với nhưng lan can có khích thước cao và dài, thích hợp với những tòa nhà cao tầng đòi hỏi độ chắc chắn cao.

Tai mo J treo tay vịn lan can với kính, kích thước lớn đảm bảo chắc chăn, an toàn  và độ thẩm mỹ cao, tương xứng với nhưng lan can có khích thước cao và dài, thích hợp với những tòa nhà cao tầng đòi hỏi độ chắc chắn cao.

Bài viết liên quan

Trả lời