Nhà làm việc liên cơ quan 105B-107 Quán Thánh, Hà Nội

Nhà Làm Việc Liên Cơ Quan 105b 107 Quán Thánh, Hà Nội 62209cee77b2f.jpeg

Đây là công trình được thiết kế
theo hướng hiện đại, với giải pháp kết cấu bền vững, kết hợp hài hòa giữa khối
nhà làm việc hành chính của các cơ quan Trung ương và khuôn viên nội bộ. Công
trình hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác
quản lý, nghiên cứu khoa học, năng lực lãnh đạo của các cơ quan Trung ương. Đồng
thời là điểm nhấn đẹp về kiến trúc hiện đại nằm trong tổng thể các công trình lớn
trên phố Quán Thánh nói riêng và tổng thể kiến trúc của Hà Nội nói chung

Công TNHH Nhật Thăng Cát Tường hân hạnh là nhà cung cấp vật cho hạng mục
trụ lan can ban công kính cường lực cho công trình này.

Bài viết liên quan

Trả lời