Nắp bịt đầu ống inox phi 50.8

Ống inox 304, Ống inox 316, Ống inox phi 50.8 đánh xước mờ hairline, hộp inox bóng gương, xước mờ hailine

Nắp Bịt đầu ống Inox Phi 50.8 6220df621e47c.jpeg

Ống inox 304, Ống inox 316, Ống inox phi 50.8 đánh xước mờ hairline, hộp inox bóng gương, xước mờ hailine

 

Cút nối ống inox phi 50.8, co góc 90 độ inox 304, cút góc cho tay vịn ống
inox phi 51, Đế đỡ ống tay vịn lan can inox, Nắp chụp ống inox phi 50.8, phi
63, Nắp đậy đầu ống inox phi 50.8, phi 63, 63.5, 51, Cút nối ống inox điều
chỉnh nhiều góc độ, cút góc 90 độ, 120 độ, 145 độ, 150 độ, 160 độ, 175 độ, 180
độ, 270 độ, tay vịn lan can kính inox, đánh xước hairline, Đánh bóng gương inox

Cut noi ong inox phi 50.8, co goc 90 do inox 304, cut goc cho tay vin ong
inox phi 51, De do ong tay vin lan can inox, Nap chup ong inox phi 50.8, phi
63, Nap day dau ong inox phi 50.8, phi 63, 63.5, 51, Cut noi ong inox dieu chinh
nhieu goc do, cut goc 90 do, 120 do, 145 do, 150 do, 160 do, 175 do, 180 do,
270 do, tay vin lan can kinh inox, danh xuoc hairline, Đanh bong guong inox

 

Ống inox 304, Ống inox 316, Ống inox phi 50.8 đánh xước mờ hairline, hộp inox bóng gương, xước mờ hailine 

Cút nối ống inox phi 50.8, co góc 90 độ inox 304, cút góc cho tay vịn ống
inox phi 51, Đế đỡ ống tay vịn lan can inox, Nắp chụp ống inox phi 50.8, phi
63, Nắp đậy đầu ống inox phi 50.8, phi 63, 63.5, 51, Cút nối ống inox điều
chỉnh nhiều góc độ, cút góc 90 độ, 120 độ, 145 độ, 150 độ, 160 độ, 175 độ, 180
độ, 270 độ, tay vịn lan can kính inox, đánh xước hairline, Đánh bóng gương inox

Cut noi ong inox phi 50.8, co goc 90 do inox 304, cut goc cho tay vin ong
inox phi 51, De do ong tay vin lan can inox, Nap chup ong inox phi 50.8, phi
63, Nap day dau ong inox phi 50.8, phi 63, 63.5, 51, Cut noi ong inox dieu chinh
nhieu goc do, cut goc 90 do, 120 do, 145 do, 150 do, 160 do, 175 do, 180 do,
270 do, tay vin lan can kinh inox, danh xuoc hairline, Đanh bong guong inox

 

Bài viết liên quan

Trả lời