Cầu thang đẹp 060414017

Cầu Thang đẹp 060414017 6220b4764b275.jpeg

1-      Lan can cầu thang, lan can ban công kính
cường lực, trụ Inox 304, tay vịn gỗ các loại.

2-      Lan can cầu thang, lan can ban công  kính cường lực, trụ Inox 304, tay vịn nhưa
compusite.

3-      Lan can cầu thang, lan can ban công  kính cường lực, trụ Inox 304, tay vịn ống Inox.

4-      Lan can cầu thang, lan can ban công  Inox, trụ Inox 304, suốt Inox 304, tay vin gỗ
các loại.

5-      Lan can cầu thang, lan can ban công  Inox, trụ Inox 304, suốt Inox 304, tay vịn nhưa
compusite.

6-      Lan can cầu thang, lan can ban công  Inox, trụ Inox 304, suốt Inox 304, tay vịn ống
Inox.

7-      Lan can cầu thang, lan can ban công  kính cường lực, tay vịn tùy theo sở thích (gỗ,
ống inox, nhựa compusite…).

8-      Cầu thang khớp xương cá bằng hợp kim
Niken, nhôm bậc lên bằng kính cường lưc 12mmx2 hoặc bằng gỗ dày 40mm.

9-      Cầu thang xoán bằng chất liệu Inox, sắt,
hợp kim bậc lên bằng kính cường lưc 12mmx2 hoặc bằng gỗ dày 40mm.

10-  Lan can cầu thang, lan can ban công
Tay vin gỗ kết hợp xuyên hoa sắt với nhiều loại vân hoa đẹp và cổ kính.

11-  Lan can cầu thang, lan can ban công toàn
bộ bằng gỗ tự nhiên.

12-  Cửa kính cường lực, bản lề thủy lực.

13-  Tường kính. Vách ngăn kính

14-  Mái che sảnh tầng 1 bằng kính đẹp và
hiện đại.

15-  Buống tắm kính.

16-  Buồng tắm xông hơi đồng bộ.

17-  ..vv ………

Cầu Thang đẹp 060414017 6220b4764b275.jpeg

Bài viết liên quan

Trả lời