Trụ lửng cầu thang kính, dùng cho cầu thang thiết kế bờ chạch

Trụ lùn, trụ lừng cầu thang kính, dùng trong trường hợp cầu thang thiết kế bờ con lươn.

Trụ Lửng Cầu Thang Kính, Dùng Cho Cầu Thang Thiết Kế Bờ Chạch 6220ddbbac4bd.jpeg

Trụ lùn, trụ lừng cầu thang kính, dùng trong trường hợp cầu thang thiết kế bờ con lươn.Do bờ con lươn nghiêng nên thiết kế bản mã nghiêng một góc so với nên là từ 28-35 độ, 

Bài viết liên quan

Trả lời