Trụ lùn lan can, tròn phi 38 cao 240mm

          

 

Trụ can can hợp kim nhôm, trụ cầu thang kính hợp kim
nhôm, tru lan can cầu thang hợp kim nhôm, con tiện cầu thang hợp kim nhôm, con
tiện nhôm, trụ nhôm kính, Trụ cầu thang xỏ dây phi 16, trụ cầu thang xỏ ống phi
16, trụ cầu thang xỏ suốt
Trụ Lùn Lan Can, Tròn Phi 38 Cao 240mm 6220dec645871.jpeg

          

 

Trụ can can hợp kim nhôm, trụ cầu thang kính hợp kim
nhôm, tru lan can cầu thang hợp kim nhôm, con tiện cầu thang hợp kim nhôm, con
tiện nhôm, trụ nhôm kính, Trụ cầu thang xỏ dây phi 16, trụ cầu thang xỏ ống phi
16, trụ cầu thang xỏ suốt

Tru lun lan can kinh, tru lun cau thang kinh, tru lun
5ly, tru lun hop 1×4, tru lun hop 10×40, tru lun kep 5ly, tru lun kep 5mm, tru
lun kep 8ly, tru lun 12 ly, tru lun đac, tru lun 12mm, tru lun chan canh, tru lun
chan goc, tru lun ban cong, tru kinh cung lực.

Bài viết liên quan

Trả lời