Trụ lùn kép 5ly, SLC 1602

    Pas kinh, pat kinh phi 38 dai 40mm, bat kinh phi 38,
oc kinh phi 38 dai 3 phan, tru lun dac, tru lun rong, tru lun 38 phan, tru lun
don, tru lun kep, xo phi 25, pat kinh phi 25, ban le truot, kep kinh
Trụ Lùn Kép 5ly, Slc 1602 6220def59d5dd.jpeg

 

Bài viết liên quan

Trả lời