Trụ lan can kính thân kép không tay vịn 08112018

Trụ lan can ban công kính, không tay vin, chỉ bắt kính an toàn tạo không gian thoáng đãng, trụ được sản xuất theo bản vẽ do chủ đầu từ thiết kế và phê duyệt, Trụ lan can được sản xuất từ inox đặc 8 ly, hai thân song song với nhau sau đó được liên kết đầu phía trên vè đế bản mã, trụ rất chắc chắn, độ an toàn cao, chịu được gió bão và lóc xoáy.

Trụ Lan Can Kính Thân Kép Không Tay Vịn 08112018 6220deacd9203.jpeg

Trụ lan can ban công kính, không tay vin, chỉ bắt kính an toàn tạo không gian thoáng đãng, trụ được sản xuất theo bản vẽ do chủ đầu từ thiết kế và phê duyệt, Trụ lan can được sản xuất từ inox đặc 8 ly, hai thân song song với nhau sau đó được liên kết đầu phía trên vè đế bản mã, trụ rất chắc chắn, độ an toàn cao, chịu được gió bão và lóc xoáy.

Trụ lan can ban công kính, không tay vin, chỉ bắt kính an toàn tạo không gian thoáng đãng, trụ được sản xuất theo bản vẽ do chủ đầu từ thiết kế và phê duyệt, Trụ lan can được sản xuất từ inox đặc 8 ly, hai thân song song với nhau sau đó được liên kết đầu phía trên vè đế bản mã, trụ rất chắc chắn, độ an toàn cao, chịu được gió bão và lóc xoáy.

Bài viết liên quan

Trả lời