Trụ lan can kính 12mm, 16mm,20mm

Trụ lan can kính, kính và chân trụ chôn âm sàn.

Trụ Lan Can Kính 12mm, 16mm,20mm 6220dd781ed69.jpeg

Trụ lan can kính, kính và chân trụ chôn âm sàn.

Do kính được chôn âm sàn nên chỉ cần 2 quả treo kính phía trên để định vị và dữ kính được an toàn,

Bản mã chôn âm sản đảm bảo chắc chắn, không bị rung lắc.

 

Thân tru 70x12mm.

Thân trụ 70x16mm

Thân trụ 70x20mm

Trụ lan can kính, kính và chân trụ chôn âm sàn.Do kính được chôn âm sàn nên chỉ cần 2 quả treo kính phía trên để định vị và dữ kính được an toàn,Bản mã chôn âm sản đảm bảo chắc chắn, không bị rung lắc. Thân tru 70x12mm.Thân trụ 70x16mmThân trụ 70x20mm

Bài viết liên quan

Trả lời