Trụ lan can inox, trụ lùn 12 ly tay treo đòn gánh

Tru lan can kính inox đặc 12mm, bản rộng 45mm, cao 375mm, sản xuất theo đơn đặt hàng.

Trụ Lan Can Inox, Trụ Lùn 12 Ly Tay Treo đòn Gánh 6220de7acd4fe.jpeg

Tru lùn lan can inox được thiết kế một trụ đỡ hai đầu tấm kính.

Với thiết kế này thì mỗi một tấm kính chỉ mất một trụ, còn đối với thiết kế thao dạng phổ thông thì mỗi tấm kính mất hai trụ,

tuy nhiên thiết kế kiểu này giá thành của mỗi trụ sẽ cao hơn.

Tru lùn lan can inox được thiết kế một trụ đỡ hai đầu tấm kính.Với thiết kế này thì mỗi một tấm kính chỉ mất một trụ, còn đối với thiết kế thao dạng phổ thông thì mỗi tấm kính mất hai trụ,tuy nhiên thiết kế kiểu này giá thành của mỗi trụ sẽ cao hơn.

Bài viết liên quan

Trả lời