Trụ lan can inox ống phi 50.8 xỏ 11112018

Trụ lan can inox chắn sảnh vách dựng kính, trụ làm từ ống inox SUS304 phi 50.8, phía trên được phay cung tròng R25.4 ôm khít tay vịn phi 50.8, thân trụ được khoan 2 lỗ phi 22 để luồn ống phi 22, Trụ này dùng để ngăn cách chống xô hoặc va chạm vào vách dựng của các toàn nhà cao tầng,

Trụ Lan Can Inox ống Phi 50.8 Xỏ 11112018 6220dea1dbb54.jpeg

Trụ lan can inox chắn sảnh vách dựng kính, trụ làm từ ống inox SUS304 phi 50.8, phía trên được phay cung tròng R25.4 ôm khít tay vịn phi 50.8, thân trụ được khoan 2 lỗ phi 22 để luồn ống phi 22, Trụ này dùng để ngăn cách chống xô hoặc va chạm vào vách dựng của các toàn nhà cao tầng,

Trụ lan can inox chắn sảnh vách dựng kính, trụ làm từ ống inox SUS304 phi 50.8, phía trên được phay cung tròng R25.4 ôm khít tay vịn phi 50.8, thân trụ được khoan 2 lỗ phi 22 để luồn ống phi 22, Trụ này dùng để ngăn cách chống xô hoặc va chạm vào vách dựng của các toàn nhà cao tầng,

Bài viết liên quan

Trả lời