Tru lan can H1152 TTTM KS Hoa Sen Yên Bái

Trụ lan can kính – inox, sản xuất theo thiết kế của nhà thầu phụ, đã trình mẫu cho chủ đầu tư phê duyệt và đi vào sản suất, đây là mẫu trụ lan can kính sử dụng cho tòa nhà trung tâm thương mại và khách sạn Hoa Sen Yên Bái, chủ đầu tư là Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen, đơn vị thi công là Công ty Cổ Phần Eurowindow, đơn vị sản xuất trụ là Công ty TNHH Nhật Thăng Cát Tường.

Tru Lan Can H1152 Tttm Ks Hoa Sen Yên Bái 6220de9c377e9.jpeg

Trụ lan can kính – inox, sản xuất theo thiết kế của nhà thầu phụ, đã trình mẫu cho chủ đầu tư phê duyệt và đi vào sản suất, đây là mẫu trụ lan can kính sử dụng cho tòa nhà trung tâm thương mại và khách sạn Hoa Sen Yên Bái, chủ đầu tư là Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen, đơn vị thi công là Công ty Cổ Phần Eurowindow, đơn vị sản xuất trụ là Công ty TNHH Nhật Thăng Cát Tường.

Trụ lan can kính được thiết kế gồm, hai thân chính là inox đặc dày 6mm bản rộng 50mm, Tổng thể chiều cao của hai loại trụ là 1.152mm và 1002mm, Loại vật liệu sử dụng là inox SUS304

Bài viết liên quan

Trả lời