Trụ lan can cầu thang ngoài trời tòa nhà Vincom Huế

Trụ lan can kính inox 16mm, trụ được lằm bằng inox 16ly, bản rộng 80mm cao 850mm, tay đòn gánh và đầu trụ được làm nghiêng theo độ dốc của cầu thang, song song với tay vịn tạo nên sự đồng nhất liền lạc giữa trụ, kính và tay vịn, Trụ được thiết kế bởi Công ty CP Austdoor Miền Bắc, sử dụng cho toàn nhà Vincom Huế, Trụ được lắp đặt trước lối đi lên sảnh của tòa nhà, Trụ được sản xuất bởi Công ty TNHH Nhật Thăng Cát Tường.

Trụ Lan Can Cầu Thang Ngoài Trời Tòa Nhà Vincom Huế 6220de85933f7.jpeg

Trụ lan can kính inox 16mm, trụ được lằm bằng inox 16ly, bản rộng 80mm cao 850mm, tay đòn gánh và đầu trụ được làm nghiêng theo độ dốc của cầu thang, song song với tay vịn tạo nên sự đồng nhất liền lạc giữa trụ, kính và tay vịn, Trụ được thiết kế bởi Công ty CP Austdoor Miền Bắc, sử dụng cho toàn nhà Vincom Huế, Trụ được lắp đặt trước lối đi lên sảnh của tòa nhà, Trụ được sản xuất bởi Công ty TNHH Nhật Thăng Cát Tường.

Trụ lan can kính inox 16mm, trụ được lằm bằng inox 16ly, bản rộng 80mm cao 850mm, tay đòn gánh và đầu trụ được làm nghiêng theo độ dốc của cầu thang, song song với tay vịn tạo nên sự đồng nhất liền lạc giữa trụ, kính và tay vịn, Trụ được thiết kế bởi Công ty CP Austdoor Miền Bắc, sử dụng cho toàn nhà Vincom Huế, Trụ được lắp đặt trước lối đi lên sảnh của tòa nhà, Trụ được sản xuất bởi Công ty TNHH Nhật Thăng Cát Tường.

Bài viết liên quan

Trả lời