Tính toán của cầu thang xoắn ốc.

            

Tính Toán Của Cầu Thang Xoắn ốc. 6220df0d20a9d.jpeg

Chiều dài của các bước trong cầu thang xoắn ốc không được nhỏ hơn 80 cm
Bước rộng ở trung tâm nên không ít hơn 20-25 cm ở phần rộng nhất – không quá 40 cm Cầu thang xoắn ốc chiều cao bước có thể được lớn hơn chiều cao được đề nghị cho các chuyến bay giữa của cầu thang. Bước chiều cao bình thường cho nổi là 16 cm cho vít – 18 cm 

Trong các nơi mà chân bắt đầu, cầu thang xoắn ốc bước được khoảng 25-30 cm, trên các cạnh – không ít hơn 30-35 cm Mức độ sâu là khá thuận tiện. Sau đó, chân người đàn ông sẽ được trên sân khấu đầy đủ, không treo trên các cạnh. 

 

 

 

 

 

 

 

Bước kích thước cầu thang xoắn ốc.


h –
chiều dài của sân khấu

W1 –
Bước rộng ở phần rộng nhất của

W2 –
chiều rộng của giai đoạn phôi

α –
ngân hàng bước góc
 

 

 

 

Chiều dài của các bước trong cầu thang xoắn ốc không được nhỏ hơn 80 cmBước rộng ở trung tâm nên không ít hơn 20-25 cm ở phần rộng nhất – không quá 40 cm Cầu thang xoắn ốc chiều cao bước có thể được lớn hơn chiều cao được đề nghị cho các chuyến bay giữa của cầu thang. Bước chiều cao bình thường cho nổi là 16 cm cho vít – 18 cm  Trong các nơi mà chân bắt đầu, cầu thang xoắn ốc bước được khoảng 25-30 cm, trên các cạnh – không ít hơn 30-35 cm Mức độ sâu là khá thuận tiện. Sau đó, chân người đàn ông sẽ được trên sân khấu đầy đủ, không treo trên các cạnh.  

 

     Bước kích thước cầu thang xoắn ốc.
h –
chiều dài của sân khấuW1 –
Bước rộng ở phần rộng nhất củaW2 –
chiều rộng của giai đoạn phôiα –
ngân hàng bước góc 

   

Bài viết liên quan

Trả lời