Trụ lùn lan can kính 12 ly chân mặt SLC 2010

Trụ lửng lan can kính, trụ lùn lan can kính, Trụ lửng 12 ly chân mặt (mẫu mới) SLC-2010