Trụ lan can cầu thang hợp kim nhôm SLC5011-SLC5012

Tru lun lan can kinh, tru lun cau thang kinh, tru lun
5ly, tru lun hop 1×4, tru lun hop 10×40, tru lun kep 5ly, tru lun kep 5mm, tru
lun kep 8ly, tru lun 12 ly, tru lun đac, tru lun 12mm, tru lun chan canh, tru
lun chan goc, tru lun ban cong, tru kinh cung luc.