Những mẫu cầu thang kính đẹp và an toàn 08122018

Những Mẫu Cầu Thang Kính đẹp Và An Toàn 08122018 6220b40ff28b1.jpeg

Cầu thang đẹp kính cường lực, kính uốn cong, trụ inox ốp gỗ, tay vịn nhựa composite.

Cầu thang đẹp, kính cường lực, trụ inox ốp gỗ, tay vịn gỗ, bậc cầu thang lát gỗ.

Cầu thang đẹp, lan can kính cường lực, trụ lùn inox 5 ly bặt mặt bậc, tay vịn gỗ vuông, bậc lát gỗ.

Cầu thang đẹp, khung xương cá, lan can kính cường lực, trụ inox ốp gỗ, tay vịnh nhựa composite

Cầu thang đẹp, lan can kính cường lực, trụ inox ốp gỗ to, tay vịn gỗ tự nhiên, bậc cầu thang lát gỗ.

Cầu thang đẹp, lan can kính cường lực uốn cong, dùng quả ốc kính phi 38 liên kết kính với cầu thang

Tay vịn gỗ xoi rãnh găm lên kính, tạo cảm giác an toàn, liền lạc và mềm mại.

Cầu thang đẹp, lan can kính cường lực, trụ inox ốp sườn bắt cạnh cầu thang,

 tay vịn gỗ tự nhiên, bậc cầu thang lát gỗ.

Cầu thang đẹp, lan can kính cường lực, trụ inox ốp sườn bắt cạnh cầu thang,

 tay vịn gỗ tự nhiên, bậc cầu thang lát gỗ.

Cầu thang đẹp kính cường lực, kính uốn cong, trụ inox ốp gỗ, tay vịn nhựa gỗ tự nhiên.

Cầu thang đẹp kính cường lực, kính uốn cong, trụ inox ốp gỗ, tay vịn nhựa gỗ tự nhiên.

Những Mẫu Cầu Thang Kính đẹp Và An Toàn 08122018 6220b40ff28b1.jpeg

Bài viết liên quan

Trả lời