Bát kính Phi 40 dài 50mm bắt dầm sắt

Bát cách kính 5 phân, phi 40

Bát Kính Phi 40 Dài 50mm Bắt Dầm Sắt 6220de4091ee2.jpeg

Bát cách kính 5 phân, phi 40 dùng để bắt kính với dầm sắt, sử dụng trong trường hợp không thể khoan 

Cách thi công: hàn Ê cu inox M12 lên dầm sắt hoặc inox, sua đó vặn vít chi M12 dài 35mm vào ê cu, rồi bắt bát kính vào.

    Sản phẩm đi cùng:

Bát cách kính 5 phân, phi 40 dùng để bắt kính với dầm sắt, sử dụng trong trường hợp không thể khoan Cách thi công: hàn Ê cu inox M12 lên dầm sắt hoặc inox, sua đó vặn vít chi M12 dài 35mm vào ê cu, rồi bắt bát kính vào.    Sản phẩm đi cùng:

Bài viết liên quan

Trả lời